استان: خراسان رضوی، شهرستان : مشهد، بخش : مرکزی، شهر: مشهد، محله: جنت، خیابان شهیدمدرس، خیابان شهید مدرس 8 [جنت شرقی 7]، پلاک: 0.0، مجتمع تجارتی مدرس، طبقه: اول، واحد: 25،

    کد پستی:
    9137794137

    تلفن ثابت:
    5132253228