قانون 1

به دلیل فروش فیزیکی فروش آی سی های خام در فروشگاه قبل از خرید حتما استعلام موجودی را بگیرید.

قانون2

در صورتی که قانون اول را رعایت نکنید شیوه کار به شکل ذیل است.

1-سفارش شما با تاخیر فرستاده خواهد شد. (به دلیل واردات از چین بین یک هفته تا یک ماه)

2-در صورتی که سفارش شما به هرطریق قابل ارسال نباشد پول شما طی دو هفته تا یک ماه برگشت داده خواهد شد.

قوانین بروز خواهند شد..