دامپ هارد ایسوس Asus A600CG-ZENFONE 6-T00G

12,000 تومان

موجود

دامپ هارد ایسوس Asus A600CG-ZENFONE 6-T00G و حل مشکل خاموشی

جهت ترمیم بوت و پروگرم هارد خام

emmc Asus A600CG-ZENFONE 6-T00G